Lokal: Tillgänglighetsforum, Nya Gatan 8, Nacka

Tid: 18:00-20:00

Anmälan: kontakt@nackavarmdo.attention.se

Under hösten träffas vi fyra tisdagar och samtalar utifrån olika teman.

Träffarna kommer att ha lite olika innehåll men fokus under alla träffar är att få möjlighet att prata om och utbyta erfarenheter av NPF i familjen.

Hur det påverkar oss på olika sätt och hur vi hittar stöd för det som kan bli svårt.

Kom och var med, dela dina erfarenheter eller bara lyssna.

3/9     Tema:   Att var förälder, syskon, partner till någon med NPF?                       

1/10   Tema:   När barnet blir myndig” Ekonomi, sysselsättning, boende.

5/11   Tema:   Att vara vårdnadshavare med egen diagnos –

                         Utmaningar, Vardags kaos. Planering, organisation och acceptans.

3/12   Tema:   Att ta hand sig själv som anhörig

VÄLKOMNA!

Vi bjuder på enkelt fika!