Länsföreningen arbetar främst intressepolitiskt, särskilt gentemot regionen, men stödjer även lokalföreningarna och deras medlemmar. Föreningen finns representerad i flera samverkansråd inom regionen, tex psykiatribeställarna, BUP samt Habilitering och Hälsa.

Länets lokalföreningar samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har. Länsföreningen stöder och samordnar denna verksamhet och arbetar på lokalföreningarnas uppdrag i frågor som rör alla lokalföreningar, t.ex. hur vård och habilitering samt kollektivtrafiken i länet fungerar.

Attention Stockholms län