Samverkan enligt LSS 15:7 – Värmdö

Att skapa förutsättning för att kunna utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen som rör LSS. Att skapa förutsättningar för att kunna påverka, lämna förslag och att ge synpunkter så att viktiga kunskaper och erfarenheter ska kunna tillföras den verksamhet man samverkar kring. 

Vi träffas 3 gånger/termin.