Birgitta Nordfors Johansson

Ordförande

Lena Henrikson

vice ordförande

Ann-Louise Brage

Kassör

Per Larsson

Ledamot

Pia Eliasson

Suppleant

Ejvor Ullberg

Suppleant

Isabelle Hedander

Suppleant

Eva-Lena Almér

Revisor

Renja Rickett

Revisor

Berndt Almér

Valberedningen