Birgitta Nordfors Johansson

Ordförande

Lena Henrikson

vice ordförande

Elin Valentin

Sekreterare

Per Larsson

Kassör

Ann-Louise Brage

Ledamot

Pia Eliasson

Suppleant

Ejvor Ullberg

Suppleant

Isabelle Hedander

Suppleant

Eva-Lena Almér

Revisor

Renja Rickett

Revisor

Berndt Almér

Valberedningen