Det här är valberedningen och revisorn samt kontaktuppgifter eller ett formulär. Formulär är bättre.