Socialtjänstens uppdrag är att de Nackabor som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller annan social problematik får hjälp och stöd för att förbättra sin livssituation.

Barn- och familjeenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn, vuxna och familjer.

Barn- och familjeenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Föräldrar kan få stöd i sin föräldraroll, familjer kan få hjälp med konfliktlösning, barn kan träffa andra barn i samma situation i barngrupper.

Omsorgsenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn och vuxna i behov av insatser enligt LSS, vuxna med beroende- och socialpsykiatrisk problematik samt unga vuxna i behov av stöd.

Omsorgsenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Stöd i hemmet, annan boendeform, hjälp att komma ur ett beroende.

Nacka Kommuns växel: 08-718 80 00

Socialtjänsten