Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör tillgängligheten i kommunen.

Vi träffas 4 gånger/år