Personliga Ombud (PO) i Nacka och Värmdö.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med ett ärende i taget. Ex kontakt med socialtjänsten eller försäkringskassan. De jobbar under kommunen men inte åt kommunen. De är en fristående enhet som ska rapportera systemfel till kommunen. 

Vi träffar Personliga Ombud 4 gånger per år och lyfter våra medlemmars behov och önskemål.