Det här brukarrådet tar upp tillgänglighet i kommunen. Vad behöver man tänka på när man ex bygger ett nytt kvarter eller tillgängligheten hos myndigheter i kommunen? Skyltar, gångvägar, belysning mm. 

Vi träffas 4 gånger/år.