Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon.
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
  • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

För att orka hjälpa och vårda någon som står dig nära kan du själv behöva stöd. Anhörigguiden ger dig en översikt över stöd både till dig själv och till din närstående. Här hittar du de vanligaste insatserna från kommunen och andra myndigheter, liksom från habilitering och hälso- och sjukvård.

Anhörigguiden

Läs mer om Nacka kommuns anhörigstöd