Vill du också delta i vår gemensamma kamp för att personer med NPF ska få ett fungerande liv? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Attention!

Ditt medlemskap är otroligt värdefullt och gör det möjligt för oss att sprida kunskap om NPF, att växla upp vårt påverkansarbete och att kunna erbjuda en gemenskap ute i våra lokalföreningar.

Anmäl hela familjen – fler kan göra mer

Är du befintlig medlem och önskar lägga till en familjemedlem gör du detta genom att logga in via din medlemssida här. Om det gäller nyanmälan så fyller du först i dina egna uppgifter i formuläret och klickar sedan på Lägg till familjemedlem under rubriken Familjemedlemmar lite längre ner. Du kan fylla i för flera familjemedlemmar på en och samma gång. Därefter går du vidare till betalsätt.

Genom att bli stödorganisation bidrar ni som företag eller organisation till en god sak och hjälper oss att påverka och sprida information om NPF. Ni har också samma medlemsförmåner som privata medlemmar.

Attentions medlemsförmåner innebär att ni får tillgång till en lokalförening, till allt vårt digitala informationsmaterial och till digitala föreläsningar och samtalsgrupper. Ni får också en årsprenumeration på tidningen Attention.

Medlemsavgift för stödorganisation: 400 kr per kalenderår

Medlemsavgifter

  • Huvudmedlem 240 kr per kalenderår (måste ha fyllt 18 år)
  • Familjemedlem 60 kr per kalenderår (kan vara under 18 år, boende på samma adress som huvudmedlem). Läs text om familjemedlemsskap längre ner.
  • Stödorganisationer 400 kr per kalenderår

OBS! Blir du medlem mellan oktober-december så gäller medlemsavgiften för hela nästkommande år.