Här kommer kallelsen till årsmötet att finnas.

På årsmötet kommer en ny verksamhetsplan att presenteras. Vi kommer att berätta om vad vi gjort under det gångna verksamhetsåret. Och slutligen kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag till en ny styrelse.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan beställas via epost:

kontakt@nackavarmdo.attention.se

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö