Psykiatriska akutmottagningen

Psykiatriska akutmottagningen tar emot patienter med akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd. Du som söker vård behöver vara över 18 år och bo eller vistas i Stockholm.

mer info: Psykiatriska akutmottagningen

Mobil akutenhet

Vår jourmottagning Mobila akutenheten har öppet alla dagar klockan 8.00-22.00. Du kan ringa oss för rådgivning och generell information om klinikens insatser och behandlingar. Under kontorstid kan vi tidsboka akuta patientbesök på vår mottagning. Efter bedömning gör vi även hembesök.

Du är alltid välkommen att ringa oss för information, råd och stöd – även om du inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. Vi bidrar även gärna med information, råd och stöd till dig som är närstående.

mer info: Mobil akutenheten