Attention Nacka Värmdö bildades den 20 maj 2003

Attention Nacka-Värmdö är en lokal förening inom Riksförbundet Attention. Våra medlemmar är vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd, damp, Asperger syndrom Tourettes syndrom och andra närliggande funktionsnedsättningar, anhöriga till personer med dessa funktionsnedsättningar samt andra som vill stödja vårt arbete, till exempel yrkesverksamma inom området.

Vårt primära syfte är att verka för bättre levnadsvillkor för våra medlemmar och det gör vi genom att sprida information, ordna medlemsaktiviteter och arbeta intressepolitiskt.

Föreningen öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten.

Attention – för bättre villkor

Vi representerar föreningen i olika intressepolitiska sammanhang som i råden för funktionsnedsättningsfrågor i Nacka och Värmdö.

Vi anordnar träffar och föreläsningar för våra medlemmar och andra intresserade.

Föreningens organisationsnummer: 802414-6493