Brukarrådet Psykiatri Stockholm Södra (PSS) träffas en gång i månaden. Där tar man upp övergripande systemfel och önskemål till verksamheten. Brukarrådet jobbar tillsammans med ledningen för att förbättra vården för våra medlemmar.  Detta gäller regionens mottagningar, ex slutenvården, Hagsätra och Affektiva mottagningen. 

Här tas inga enskilda ärenden upp pga patientsekretessen.