För dig som har en psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kanske i kombination med ett missbruk, och behöver stöd i vardagen finns insatsen Case Manager, eller Särskild resursperson,

Case Manager kan översättas till vård- och stödsamordnare, vilket är deras huvudsakliga funktion. Att i en pressad och kaotisk livssituation hålla reda på tider, kontakter och förväntningar från olika myndighets och vårdsammanhang kan helt enkelt bli för mycket. En Case Manager kan då bli den guide och det bollplank du behöver för att göra din situation mer hanterbar.

Mer information