En torsdag i månaden kommer vi att träffas

Plats:     Tillgänglighetsforum, Nya Gatan 8, Nacka

Datum   8 augusti         Samtal om: Att leva med adhd/autism

              5 september    Samtal om: Skola

               3 oktober         Samtal om: Arbetslivet/Sysselsättning

              7 november     Samtal om: Vardagslivet

               5 december     Samtal om: Vård och stödinsatser

Tid:       18.00-20.00

Vi bjuder på frukt och enkelt fika

Mer info www.nackavarmdo.attention.se

KONTAKT:  kontakt@nackavarmdo.attention.se