Vårterminen 2023

Januari:

Februari

1/2 Cafeträff i Gustavsberg – Är du intresserad att engagera dig i Attention Nacka Värmdö Kom och träffa valberedningen och någon från styrelsen Info och anmälan

6/2 Medlemsaktivitet: Biljard Info och anmälan

9/2 Anhörigträff i samarbete med Nacka Kommun – Tema: Att fylla 18 år mer info

11/2 Familjeaktivitet (info och anmälan kommer senare) Endast för medlemmar

14/2 Anhörigcirkel träff nr 1 “Vad innebär det att vara anhörig till någon med NPF?” info och anmälan

Mars:

1/3 Föräldraträff – Tema skola info och anmälan

2/3 Anhörigträff i samarbete med Nacka kommun – Tema: UVAS mer info

6/3 Medlemsaktivitet: Bowling info och anmälan

12/3 Kulturdag med utställning av olika alster som medlemmar har skapat. (mer info senare)

14/3 Anhörigcirkel träff nr 2 “Konsten att hitta strategier i vardagen”

19/3 Familjeaktivitet – Spårvägsmuseet Endast för medlemmar info och anmälan

21/3 Årsmöte (Inbjudan och årsmöteshandlingar kommer senare)

25/3 Föreläsning Äldrelyftet (info kommer senare)

30/3 Anhörigträff i samarbete med Nacka kommun – Tema: När jag inte finns längre. mer info

April:

2/4 Påskpyssel info och anmälan

4/4 Medlemsaktivitet: Biljard info och anmälan

4/4 Digital Bokcirkel Start “ADHD-Duktig flicka till utbränd kvinna” info och anmälan

11/4 Anhörigcirkel träff nr 3 “Vems behov styr ditt liv?”

18/4 Digital Bokcirkel träff nr 2

25/4 Äldreträff

27/4 Anhörigträff i samarbete med Nacka kommun – Tema: Kommunikation och struktur / skolal. mer info

Maj:

2/5 Digital Bokcirkel träff nr 3

8/5 Medlemsaktivitet: Bowling Info och anmälan

9/5 Anhörigcirkel träff nr 4 “Vad ger dig energi?”

16/5 Digital Bokcirkel träff nr 4

23/5 Äldreträff

Juni:

1/6 Anhörigcirkel träff nr 5 ” Vilket stöd finns det att få för dig som anhörig?”

3/6 Medlemsaktivitet – Skansen info och anmälan

13/6 Digital bokcirkel träff nr 5

17/6 Grillträff (info och anmälan kommer senare)