Plats: Biblioteket Nacka Forum

Datum: 25/3

Tid: Kl 14:00

Kom och lyssna!

Ta chansen och möjligheten att träffa oss från projektet Äldrelyftet som delat våra berättelser i antologin “Livsberättelser om adhd och autism”

Hur är det att få en diagnos och leva med NPF sent i livet och ofta efter ett helt liv i kaos?

Projektledare Annika von Schmalensée,

Ambassadörerna Kenny Kvarnström och Kajsa Edman bjuder in till samtal och berättar om den okunskap som finns i samhället och i vården när det gäller NPF och äldre.

Varmt Välkomna till ett viktigt samtal – hur svårt kan det vara?